Sparindeks har i juni bragt en anden etisk indeksafdeling på markedet – Sparinvest INDEX Globale Aktier Etik. Jeg har været i kontakt med fondens porteføljemanager Lars Toft Jensen for at høre hvad der er bevæggrunden for en anden etisk afdeling, og hvad der er de vigtigste forskelle mellem den nye afdeling og den allerede eksisterende, Sparinvest INDEX DJSI World.

Før Lars går i gang med at besvare mine spørgsmål gør han opmærksom på at Sparinvest har den overordnede investeringspolitik at ingen af deres afdelinger investerer i selskaber der har ”aktiviteter indenfor kontroversielle våben (dvs. klyngebomber, biologiske- og kemiske våben, anti-personel miner og atomvåben uden for NPT).” Just so you know.

Men hvorfor have to bæredygtige fonde? Både passiv investering og etisk investering er stadig meget efterspurgte. Dog efterspørger Sparinvests investorer ifølge Lars, en etisk indeksafdeling hvis screeningskriterier er mindre strenge end det er tilfældet hos den eksisterende.

Forskellen mellem DJSI World og Globale Aktier Etik

For at forstå hvad der menes med ovenstående, er det essentielt at forstå forskellen mellem de to afdelingers tilgange til etik. Begge tager grundlæggende udgangspunkt i et globalt aktieunivers, men deres respektive benchmarks sammensættes forskelligt.

To forskellige benchmarks

Det benchmark der danner grundlag for afdelingen INDEX DJSI World, sammensættes på baggrund af en såkaldt ”best-in-class” screening. Her screenes et globalt aktieunivers (top 2500 fra S&P Global BMI) for derefter at sammensætte en portefølje med de selskaber der klarer sig bedst på de målte parametre. I dette tilfælde de 10% mest bæredygtighed selskaber inden for hver industri. (Læs mere her.) Herudover ekskluderes samtlige selskaber der producerer eller sælger alkohol, tobak, våben eller pornografi på forhånd. De resterende aktieselskaber genvægtes på baggrund af deres market cap (selskabsværdi) og danner det nye univers og benchmark. Alt i alt taler vi her om en relativ restriktiv fortolkning af bæredygtighed.

Hos INDEX Globale Aktier – Etik består tilgangen, modsat en ”best-in-class”, af en ”negative screen” hvor de værste aktieselskaber screenes aktieselskaber fra. I dette tilfælde alle dem som Sparinvest i forvejen frasorterer i anledning af deres investeringspolitik samt dem som ISS Ethix og MSCI ESG kategoriserer som CCC ratede selskaber. Samtidig har Sparinvest dog forsøgt at bibeholde det oprindelige univers (MSCI ACWI) som det der skal trackes frem for at følge et nyt indeks, der er sammensat af de tilbageværende aktier efter en screening.

Tabellen nedenunder viser nogle af de væsentlige forskelle:

Sparinvest INDEX Globale Aktier – Etik DJSI – Screenet Benchmark
Tracking Error mod overordnet univers Lavere. Minimeret i optimering Højere. Minimeret mod genvægtet benchmark
Investeringsbase Basen er det overordnede univers. Udover selskabsspecifik risiko skal Tracking Error være resultat af etisk tilgang Basen afviger fra overordnede univers. Metodik og regler betyder oftest afvigende eksponeringer på sektorer, lande og andre risikofaktorer.
Afkastafvigelser Større afkastafvigelser vil hovedsageligt skyldes allokeringsforskel mellem etiske og ikke-etiske positioner Screeningsmetodik kan medføre afkastafvigelser som ikke er relateret til etik.

Regioner

Begge benchmarks består af Developed og Emerging Markets, hvor vægtningen dog er forskellig. Dette skyldes nok især ”best-in-class” tilgangen der ligger til grunde for DJSI afdelingen og hvor europæiske aktier må siges at klare sig forholdsvis godt, hvilket har indflydelse på landefordelingen.

Market MSCI ACWI Market DJSI
United States 53,46% United States 36,00%
Japan 7,64% Germany 8,34%
United Kingdom 5,68% France 8,15%
China International 3,95% Switzerland 8,03%
France 3,50% United Kingdom 6,92%
Germany 3,12% Japan 5,71%
Canada 3,02% Korea 4,23%
Switzerland 2,42% Netherlands 4,20%
Australia 2,10% Australia 4,00%
Korea 1,75% Spain 2,84%

Sektorer

Også vægtningen af sektorerne påvirkes af de forskellige tilgange til bæredygtighed.

Sector MSCI ACWI DJSI
Financials 17,50% 21,58%
Industrials 10,68% 9,73%
Consumer Discretionary 12,68% 5,67%
Information Technology 19,95% 21,32%
Materials 5,27% 6,03%
Consumer Staples 7,91% 7,57%
Health Care 11,05% 18,92%
Real Estate 2,97% 1,67%
Energy 6,49% 4,94%
Utilities 2,81% 2,05%
Telecommunication Services 2,69% 0,51%

Beholdning – top 10

Og sådan ser beholdningen ud:

Globale Aktier Etik Weight DJSI Weight
1. APPLE INC 2,13% MICROSOFT CORP

7,90%

2. MICROSOFT CORP 1,76% BANK OF AMERICA 2,79%
3. AMAZON.COM INC 1,61% NESTLE SA

2,63%

4. FACEBOOK INC 1,22% UNITEDHEALTH GROUP INC 2,47%
5. ALPHABET INC 1,08% NOVARTIS AG 2,28%
6. ALIBABA GROUP HOLDING 0,92% SAMSUNG ELECTRONICS 2,25%
7. JPMORGAN CHASE & CO 0,91% CISCO SYSTEMS INC 2,16%
8. EXXON MOBIL CORPORATION 0,86% CITIGROUP INC 1,88%
9. TENCENT HOLDINGS LTD 0,86% ROCHE HOLDING 1,76%
10. JOHNSON & JOHNSON 0,84% TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,66%

Konklusion

For at runde sammenligningen af de to etiske afdelinger kort af kan det siges, at INDEX Globale Aktier – Etik kommer tættere på en passiv investeringsstrategi som William Sharpe definerer den. Derimod må det alt andet lige, forventes, at INDEX DJSI World scorer højere på sustainability scoren (naturligvis afhængig af hvordan det måles). Hvis man altså vil gøre noget ud af etisk investering er INDEX DJSI World for mig at se det bedre valg. Globale Aktier – Etik er et godt valg hvis man egentlig bare vil tracke et globalt indeks men samtidig ikke ønsker at investere i de værste aktieselskaber.

Så vidt jeg kan se er INDEX Globale Aktier – Etik endnu ikke tilgængelig på Nordnet, hvilket dog skal ændre sig snart, tror jeg. I hvert fald var der tale om, at Lars vil tilbyde et webinar i samarbejde med Nordnet. Spørgsmålet er om afdelingen bliver optaget i Nordnets månedsopsparing. Dette ville gøre det meget attraktivt for mange investorer.

Hvis du kunne lide indlægget vil du gøre mig en tjeneste ved at like min facebookside. På den måde får jeg en større rækkevidde og du får besked når jeg har et nyt indlæg klar til dig.

Finansfilosoffen.dk

Mere om:

INDEX Globale Aktier – Etik

INDEX DJSI World