Min blogpost om min ETF-portefølje (se her) har været en af jeres favoritter og derfor vil jeg nu præsentere hele min portefølje pr. februar 2018.

Porteføljen kan deles op i 4 kategorier:

  1. Indeksfonde
  2. ETF’er
  3. Enkelaktier
  4. Crowdlending

Men lad os starte helt fra begyndelsen.

Begyndelsen

Jeg er selv ret ny i investeringsverdenen – og jeg har da også allerede begået nogle fejl. Eller i hvert fald betragter jeg det i dag som fejl.

Den gang troede jeg selvfølgelig, at det var det rigtige at gøre. Ellers ville jeg jo ikke have gjort det.

Pyt med det. Jeg var ung, havde læst en del om investering, og jeg ville endelig komme i gang. Det jeg havde læst, skulle prøves af.

Som det første ringede jeg til både min far og min mor for at høre, om de havde nogle fifs og kendte nogle faldgruber.

Men de havde begge to tabt en del penge under dot.com boblen, og var ikke særlig positiv overfor investering i aktier.

Det var noget af en ømmer, især fordi min far er en særdeles begavet forretningsmand, og fordi jeg holder meget af hvad han siger om økonomi og formuedannelse.

Nå. Efter den første ømmer besluttede jeg mig så til at ringe til min daværende bank for at få rådgivning. Før samtalen besluttede jeg for mig selv, at jeg ikke skal lave en aftale her og nu.

Min plan var at lytte, spørge, forstå, lægge på, tænke over det, og så muligvis vende tilbage.

Rådgiveren fandt hurtig frem til, at min risikotolerance, eller rettere, risikovillighed, var meget lav. (I dag tror jeg bare, at han skulle have forklaret mig forskellen mellem volatilitet og risiko noget bedre.)

Hans råd var en fordeling på 90% obligationer og 10% aktier.

Selvom jeg ikke lavede en aftale med ham, kunne jeg lære noget om hvordan omkostninger og inflation påvirker afkastet.

Du skal vide, at jeg næsten ingenting vidste den gang. Jeg startede totalt forfra.

Min første investering

Før jeg for alvor gik i gang med at investere tog jeg både Nordnets og Junes risikovillighedstest. Og begge to viste, at min risikovillighed var helt i bunden.

Jeg købte altså to obligationsfonde. ’Maj Invest Danske Obligationer’ og ’SEBinvest Lange Obligationer’.

De havde lave omkostninger, og det kunne jeg forstå, var alt afgørende.

Jeg købte desuden indeksfonden ’Danske Inv Danmark Indeks’, så jeg også havde nogle aktier i porteføljen.

Næsten samtidigt købte jeg ETF-pakken med den næstlaveste risikoprofil hos June. Jeg må indrømme, at jeg blev grebet af Junes fed animation, der viser investeringens udviklingen over tid.

Efter ret kort tid fandt jeg dog ud af, at det ville være billigere at købe indeksfonde via Nordnet, og jeg solgte ETF’en hos June igen.

På det tidspunkt kendte jeg, tror jeg, slet ikke forskellen mellem almindelige indeksfonde og ETF’er endnu.

Jeg regnede dog nøjagtigt ud, hvornår jeg efter omkostninger og skat kunne sælge Junes ETF uden tab, og det gjorde jeg så.

Fra pengene købte jeg efterfølgende ’Sparindex INDEX USA Value KL’ og ’Sparindex INDEX USA Growth KL’.

Der gik ikke lang tid før jeg solgte de to obligationsfonde igen.

Jeg lavede fejl og lærte noget

Set i bagklogskabets lys var ingen af investeringerne perfekt, og jeg ville muligvis ikke gentage dem.

Heldigvis tabte jeg dog ingen penge, hvilket var vigtigt for mig.

Det skyldes nok, at tidsrummet for alle ovennævnte transaktioner var meget kort.

Jeg har dog efterfølgende overvejet, om det egentlig var klogt at sælge obligationsfondene. Måske skulle jeg bare have beholdt dem.

Jeg har i hvert fald ikke solgt nogle af de tre indeksfonde, jeg købte.

Kategori 1: Indeksfonde

portefølje (feb 2018)

Som du kan se, har jeg ikke solgt de første tre aktiefonde jeg købte.

Grunden er simpelthen, at jeg ikke ville betale udtrædelsesomkostninger og alt muligt andet. Jeg ville også bevise mig selv, at jeg var i stand til at holde ved en investering.

Det er jo netop hyppige køb og salg, der koster mange penge og som fører til tab, eller mindre afkast.

Køb og behold, det var det alle anbefalede.

Og så mener jeg i dag, at selvom de tre fonde måske ikke er perfekte, så er de stadig ret gode.

Jeg vil meget hellere have dem i porteføljen, end en eller anden aktiv fond, der koster mig 2% i årlige omkostninger (ÅOP).

Dog køber jeg, i hvert fald for nu, heller ikke flere andele af disse tre fonde.

Til gengæld er jeg begyndt en månedsopsparing i indeksfonden ’Sparinvest INDEX Dow Jones Sustainability World’ (SPIDJWKL).

portefølje (feb 2018)Du kan se, at den lige nu udgør 37,17% af mine indeksfonde, men fremtidigt vil andelen altså vokse.

Det er nemlig den eneste position i porteføljen, som jeg investerer i.

Jeg har valgt at investere i Dow Jones Sustainability Indekset for at over-vægte bæredygtige selskaber.

Man må alligevel være i tvivl om, hvorvidt det lykkes, når Nestlé udgør en af de største positioner i indekset.

Min investeringsstrategi har fra starten af været: langsigtet køb og behold, lave omkostninger og bedst mulig diversificering. Såkaldt passiv investering.

Det skyldes udelukkende min uvidenhed, at mit første køb netop var et dansk indeks. Jeg troede simpelthen, at det var en rigtig god diversificering…

Men efter jeg i starten købte de to amerikanske indekser var mit næste mål at købe de tilsvarende europæiske indekser (large cap growth og value).

Lige så stille gik det altså den rette vej.

Kategori 2: ETF

Fordi jeg tidligere har beskrevet min ETF-portefølje ret udførligt (se starten af indlægget), vil jeg begrænse mig til mine overordnede overvejelser.

Min ETF portefølje ser i dag sådan ud:

portefølje (feb 2018)

Mit mål er/var at opbygge en verdensportefølje efter Dr. Gerd Kommers forbillede.

En verdensportefølje er i princippet ikke andet end en global diversificeret ETF portefølje.

Det kan opnås på mange forskellige måder, alt efter rådighedsbeløbet. Det er dog vigtigt, at det er så nemt som muligt.

Hvis man kun har et lille rådighedsbeløb, kan man eksempelvis starte med at investere i et MSCI World Indeks eller MSCI All Country World Indeks (ACWI).

Derefter kan man overveje at supplere med Small Caps mm.

Jeg selv begyndte med at investerede i både MSCI World og MSCI Emerging Markets IMI. Det svarer nogenlunde til at investere i MSCI ACWI, bare at omkostningerne er lavere, og at jeg allerede fik EM small caps med i pakken.

Gerd Kommer anbefaler en fordeling på 70/30. 70% i industrilande og 30% i ulande.

Som du kan se, rammer jeg næsten plet.

Han anbefaler så også, at small caps i industrilande skal fylde cirka halvdelen af den samlede investering i industrilandene, dvs. 35% (17,5% i europæiske og 17,5 i amerikanske small caps).

Det har jeg af to grunde ikke opnået.

For det første stoppede jeg månedsopsparingen i ETF’er før min europæiske small cap ETF nåede at fylde 17,5% af porteføljen.

Og for det andet kunne man ikke investere i amerikanske small caps via Nordnets månedsopsparing overhovedet.

For nu forbliver ETF-porteføljen præcis som den er, da alle mine penge investeres i ’Sparinvest INDEX Dow Jones Sustainability World’.

Kategori 3: Enkelaktier

Jeg kunne simpelthen ikke lade være. Og nu ejer jeg Adidas aktier.

Jeg har altid været glad for Adidas og jeg tror bestemt også, at de får en god fremtid, men det er netop problemet.

Jeg TROR. Det er ikke noget jeg ved.

Og så købte jeg også aktierne til en al for høj pris. Siden jeg har købt dem, er det næsten kun gået en vej: nedad.

Men jeg tænkte bare: Jan, du ved alligevel ikke en skid om, hvordan kursen udvikler sig. Så du kan lige så godt købe nu.

Og det gjorde jeg skam også.

portefølje (feb 2018)

Aktien har dog i det mindste et par gode ting ved sig.

For det første kan jeg selv godt lide Adidas. For det andet betaler Adidas udbytte, og for det tredje scorer Adidas meget højt på bæredygtighed.

Så selvom det økonomisk set ikke giver mening at plukke enkelaktier, så har jeg i det mindste aktier af et selskab, som jeg kan lide.

Bare ærgerligt, at jeg købte ved omkring aktiens all-time high.

Men mon ikke der byder sig en chance for at købe flere Adidas aktier til en billigere kurs.

Jeg ved godt, at aktieplukning modsiger mange af de grundlæggende antagelser af passiv investering, men fordelen er muligheden for at støtte selskaber, der f.eks. er særlig bæredygtige.

Det kan man ikke, ved bare at købe hele det globale indeks.

Så selvom aktieplukning økonomisk set, ikke er meningsfuld, så kan det dog give god mening af andre henseender. Det kræver bare, at man jævnligt køber flere for at opnå en vis cost averaging effekt.

Personligt kan jeg godt tænke mig at investere i bæredygtige selskaber fremadrettet, og så er man nok nødt til at plukke nogle enkelaktier.

Kategori 4: Crowdlending

Jeg er lige gået i gang med at investere et lille beløb i crowdlending.

Crowdlending skal ikke fylde mere end 10% af min samlede portefølje, men jeg vil gerne prøve det af.

Et af målene med crowdlending er at opnå diversifikation henover aktivklasserne. Og så sigter jeg selvfølgelig også efter passiv indkomst i form for amortiseringsbetalinger.

Jeg har valgt Mintos som investeringsplatform, da de virker til at være et af de bedst etablerede firmaer i Europa.

portefølje (feb 2018)Som du kan se fylder Mintos lige nu knap 12% af porteføljen, men den procentuelle andel kommer til at falde hver måned.

Det skyldes selvfølgelig ikke andet end min månedsopsparing hos Nordnet.

Jo flere penge der strømmer ind til Nordnet, jo mindre fylder Mintos i det store billede.

Nu vil jeg se hvordan det går og så vil jeg derefter overveje, om det er en god ide, at investere i flere P2P platforme.

For der er ingen grund til at diversificere blandt dem, hvis selve crowdlending-systemet som sådan fejler noget.

Det giver vel heller ikke mening at diversificere ved at købe lod fra forskellige lotterier…

Indeksfonde vs. ETF’er

Især i Danmark, men også i andre lande, bliver diskuteret, om indeksfonde eller ETF’er er bedst.

For mig at se, har begge to deres fordele og ulemper.

ETF’er er billige, bredt diversificeret og akkumulerende, men har ulempen, at de beskattes efter lagerprincippet.

Indeksfonde har fordelen, at de beskattes efter realisationsprincippet, men er derimod meget dyrere i deres årlige omkostninger.

Min ide er derfor, at have begge del.

På den måde kan jeg udnytte den højere afkast som jeg forventer af ETF’erne, samtidig med, at indeksfondene ophæver ETF’ernes skattebelastning.

Det skal forstås på den måde, at jeg kan bruge indeksfondenes udbytter til at betale skat for ETF’erne.

Om det giver mening, vil tiden forhåbentlig vise.

For mig var det bare vigtigt at komme i gang, og at lære ved at gøre tingene (learning by doing), frem for at lære ved at læse om det.

Eller egentlig skal de to læringsformer jo hænge sammen og helst gå hånd i hånd.

Fremtidsplaner

En af mine store drømme er, at investere i ejendomme.

portefølje (feb 2018)Det har jeg som studerende overhovedet ikke råd til, men så snart jeg bliver færdig og, forhåbentlig, tjener penge, vil jeg gå i gang med at spare op.

Målet med ejendomme er at generere en månedlig indkomst i form af huslejer.

Og det kunne jo være sjovt at eje flere ejendomme i det samme område, så man måske endda kan lave en aftale med en pedal, der tager sig af alt det praktiske.

Den anden plan jeg har, er at investere i obligationer.

Men jeg må indrømme, at jeg endnu ikke har sat mig ordentligt ind i stoffet.

Jeg synes bare altid at få det råd, at obligationer ikke nødvendigvis betaler sig for unge investorer, og at man godt kan vente en smule med at købe dem.

Når formuen vokser er det dog med sikkerhed ikke en dårlig ide, at mindske volatiliteten ved at købe ”sikre” obligationer.

Min tredje og sidste plan er, at investere i en egen virksomhed.

Måske er det faktisk planen nr. 1, når jeg pludselig bliver færdig med min uddannelse.

Jeg vil på ingen måde sige, at jeg altid har drømt om en egen virksomhed, men jeg kan godt mærke, at jeg får mere og mere lyst til det.

Internettet gør det muligt, at være kreativt, dele viden og især, at bygge en virksomhed for et mindre budget.

Det kræver ikke nødvendigvis en fysisk butik på strøget længere.

Man kan starte med at have kontoret derhjemme og eventuelt et lager lidt længere udenfor byen, hvor huslejen bliver lidt mindre.

Afslutningsvis

Efter snart et år som investor, begynder porteføljen langsomt at tage form.

portefølje (feb 2018)

Det er sjovt og lærerigt, at beskæftige sig med privatøkonomi og investering, og rejsen stopper helt sikker ikke her.

Der er meget at lære endnu. Step-by-step går det fremad.

 

Hvis du kunne lide indlægget ville du gøre mig en tjeneste ved at like min facebookside. På den måde får jeg en større rækkevidde og du får besked når jeg har et nyt indlæg klar til dig.

Finansfilosoffen.dk