RobecoSAM er investeringsspecialist indenfor bæredygtig investering. Virksomheden står bl.a. for evalueringen af de aktieselskaber der indgår i DJSI (Dow Jones Sustainability Index), som er det indeks der udgør sammenligningsgrundlaget for ”Sparinvest INDEX DJSI World”. Og da det netop er denne fond jeg investerer i, har jeg kigget lidt nærmere på RobecoSAMs fremgangsmåde. Hvordan finder de bæredygtige aktieselskaber, og hvordan sætter de indekset sammen?

Kvalifikationskriterierne: Hvem får lov til at være med i DJSI World indekset?

Hvert år mellem marts og september, gennemfører RobecoSAM et Corporate Sustainability Assessment (CSA), hvor der evalueres et hav af aktieselskaber og tildeles Total Sustainability Scores (TSS). Scoren bruges efterfølgende til at udpege de aktieselskaber, der kvalificerer sig til at indgå i DJSI World indekset. Det er dog langt fra alle aktieselskaber, der som udgangspunkt er del af RobecoSAMs evaluering. Med henblik på DJSI World indekset er det faktisk kun de 2500 største aktieselskaber i S&P Global BMI (broad market index), der inviteres af RobecoSAM til at deltage i evalueringen.

Selskaberne bliver bedt om at besvare et udførligt, industrispecifikt spørgeskema, som omfatter omtrent 80 til 120 spørgsmål om økonomiske, miljømæssige og sociale faktorer (antallet af spørgsmålene varierer afhængig af industrien). Der gives maksimalt 27 point for spørgsmål vedrørende økonomiske faktorer, 35 point for dem vedrørende sociale faktorer og 38 point for dem vedrørende miljømæssige faktorer, og således kan et selskab højest opnå en score på 100 point.

Når RobecoSAM modtager aktieselskabernes svar, sikres disses validitet ved at krydstjekke dem med selskabernes vedhæftede bilag, offentlig tilgængelige oplysninger og selskabernes omdømme i medierne og blandt stakeholders. Til sidst sikrer RobecoSAM evalueringsprocessens kvalitet og objektivitet, ved at lade Deloitte foretage en uafhængig revision af denne.

Ikke alle inviterede aktieselskaber vælger imidlertid at deltage i undersøgelsen. Hvis ikke-deltagende selskaber har en tilstrækkelig størrelse, udfylder RobecoSAM om muligt selv spørgeskemaet for dem.

Hvis det interesserer dig yderligere, hvordan spørgeskemaet ser ud, kan du læse mere i denne fil. På side 6 får du et godt overblik over de emner, som spørgsmålene dækker over, og på de efterfølgende sider finder du konkrete eksempler på spørgsmål.

RobecoSAM logo

Indekskonstruktionen: Hvordan sættes DJSI World sammen?

Af alle aktieselskaber der blev evalueret diskvalificeres disse, hvis samlede TSS er mindre end 40% af det højest scorende aktieselskabs TSS. Dog skal der mindst være et aktieselskab tilbage i hver industri. Bagefter sorteres alle kvalificerede aktieselskaber indenfor de forskellige industrier efter deres TSS. Indenfor hver industri indgår de top 10% af de højest scorende aktieselskaber i indekset. Af de øvrige kvalificerede aktieselskaber inddrages derudover dem, der er mindre end 0,3 point fra de dårligste aktieselskaber i indekset i den samme industri. Og til sidst medtages også de aktieselskaber, som førhen har været del af indekset og som befinder sig indenfor buffer-zonen (top 15%).

Mens udvalget af relevante aktieselskaber for indekset tager udgangspunkt i TSS, afspejler deres vægtning indenfor det endegyldige indeks dog ikke scoren. Vægtningen sker derimod i henhold til markedskapitaliseringen i S&P Global BMI med en maksimumvægt på 10%.

Sparinvests INDEX DJSI World følger faktisk et såkaldt ”Ethical Exclusion Sub-Index” af DJSI World indekset som er yderligere screenet for eksponering mod en række uetiske forretningsområder, som bl.a. våben, tobak, alkohol og gambling.

Mere information finder du her under flaget ”Methodology”.

Hvis du kunne lide indlægget, vil du gøre mig en tjeneste ved at like min facebookside. På den måde får jeg en større rækkevidde, og du får besked når jeg har et nyt indlæg klar til dig.

Finansfilosoffen.dk